Ansökan om medlemskap i Vulcan Riders Sweden

Har du varit medlem tidigare?
Du får tillbaka ditt gamla medlemsnummer!
I medlemsansökan finns en fritextruta där du kan skriva ditt gamla medlemsnummer eller om du inte minns det, någon annan uppgift som gör att vi kan söka rätt på dig bland de inaktiverade medlemskapen.
 

Medlemsvillkor för nya medlemmar!
Du som uppfyller stadgarnas kriterier för medlemskap, kan ansöka om medlemskap i Vulcan Riders Sweden. I kortast tänkbara ordalag innebär detta att:

  • Du antingen äger en Kawasaki Vulcan motorcykel (VN/EN) eller åker med din partner och sambo på en sådan motorcykel.

  • du har en egen fungerande e-postadress
    som du använder.

Medlemskort
Du är berättigat att erhålla ett medlemskort då Du har antagits i VRS. Kortet delas ut i samband med träffar och körningar där VRS-funktionär finns med. Fråga efter Ditt kort!
                        

Observera!
Du skall endast skicka in medlemsansökan en gång och du kan ändra de flesta av dina uppgifter själv i medlemsregistret. Om du byter e-postadress måste du snarast skicka e-post till medlemsansvarig@vulcanriders-sweden.org

Observera!
Du söker antingen som hojägare eller sambo som är medpassagerare. Är du utlandsboende gäller vissa regler. Om detta kan du läsa under registreringen!

 Klicka här
för att ansöka om ditt medlemskap
i Vulcan Riders SwedenMedlemskapet i VRS är kostnadsfritt
efter beslut på årsmötet!

Här finns en manual till medlemsregistret! (pdf)