Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Vulcan Aid

Vulcan Aid

Vulcan Riders Sweden i media

Tidnings-, Radio-, Video- och
TV-klipp från 2004 och framåt!

Hej alla!

Kanske läge för en förklaring till mitt avhopp som ordförande i VRS.
Det grundar sig i ett illasinnat rykte som fick spridning om att jag i Danmark på Internationella träffen skulle uttalat mig olämpligt. Ryktet gör gällande att jag skulle menat att det var rätt åt Lasse att han krockade, att man bara kan sprida något sådant är väldigt svårt att förstå.
Att jag skulle säga så om en av mina bästa vänner finns inte på kartan, jag skulle inte ens kunna säga det om min värsta ovän. Om jag skulle sagt något som kan misstolkas så grovt, hade det väl varit på sin plats att fråga vad jag menade innan man började sprida rykten.
Att vara ordförande är ett förtroendeuppdrag som förutsätter att medlemmarna har förtroende för dig som person och kan lita på dig. Om detta förtroende saknas så kan man inte verka som ledare för en förening.
Jag har pratat igenom detta med Lasse och vi var överens om det orimliga att jag skulle menat något liknande. Så Lasse och jag går vidare som vänner vilket jag tycker är skönt. Det har varit en jobbig tid att inse att det finns folk som vill en så illa att man inte ens backar för att sprida rykten.
Vår förhoppning är att lägga detta bakom oss. Vi hoppas även att de som sysslar med sådan här ryktesspridning inser vilka följder deras handlande kan få.

Rune Sandström

Lasse Lähnn

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners