Skriv ut

2017-09-07 avgick tyvärr vår President Rune Sandström av personliga skäl som Rune vill ska förbli personliga så vänligen respektera det.
Jag som Vice President tar över ansvaret till nästa ordinarie årsmöte där medlemmarna i vanlig ordning har att rösta på valberedningens förslag om President.
Frågor om detta skickas till mig på adressen .
Vänliga hälsningar
Peter Engbloom