Skriv ut

Boka redan nu in helgen den 9-12 augusti nästa år för då arrangerar vi vår Riksträff igen!

Som många av er vet så gick vi ut med att det var sista året på Tånga Hed detta året eftersom det har blivit färre och färre deltagare.

Styrelsen gick ut med en stor enkät till alla medlemmar om hur man tycker angående om vi skall ha en Riksträff eller inte, och om vi nu skall ha det, så undrade man var den skall vara, när den skall vara och vad man skall göra under träffen. Det kom in många svar och en klar majoritet har svarat att det är klart att vi skall ha en Riksträff!

Nu har vi tagit hänsyn till majoritetens önskan så långt det varit möjligt och kommit fram till förnyat koncept.