Skriv ut

Hej,

Härmed kallas du till Vulcan Riders Swedens årsmöte 2019.

Vi samlas i samband med Riksträffen på Tånga Hed lördagen den 29/6 kl. 09.00, exakt lokal meddelas senare.

Varmt välkomna,

Styrelsen, VRS