Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Vulcan Aid

Vulcan Aid

Vulcan Riders Sweden i media

Tidnings-, Radio-, Video- och
TV-klipp från 2004 och framåt!

Huvudnyhet

Midsommaraftons eftermiddag satt jag på Zoom i ca 3h och medverkade på presidentmötet i Rumänien virtuellt.

Jag gör en kort sammanfattning.

  • Vra:s hemsida och Fb-sida är välbesökta, vi fick se massa statistik.
  • Tinie, vår International Merchandiser- ansvarige (Shop) avgår och kommer ersättas.
  • Inga nya chapters klara, några på väg in men inte färdigt.
  • Kawasaki är fortfarande tysta angående nya modeller.
  • Finns fortfarande pengar kvar i VRA:s Emergency-fund.
  • VRA World Rally kommer gå av stapeln i Australien, kolla mer info VRA:s hemsida.

Nu till kommande arrangörer av Internationella träffar framöver.

2023 Spanien 15-18 Juni, samma som skulle varit 2021

2024 UK 25-28 Juli, lite sydost från London, i Canterbury, nära Dover.

2025 Österrike och Ungern tillsammans i Österrike

Och som det ser ut nu:

2026 Italien

2027 Schweiz

 

Ja, det var lite korta drag av det mötet.

 

Tack för mig och ha en härlig hojsommar.

Michael Prez.

Program Tångahed 2022

Torsdag:

13.00 – 19.00, 21.00- 23.30 Receptionen öppnar.

13.00 Baren med viss caféverksamhet öppnar.

19.00 BBQ-tallrik serveras i Tångahallen.

21.00 Musik, tjo och ståhej.

00.30 Baren stänger.

01.00 Tångahallen stänger och vi får sova, sov gott.

Fredag:

07.30-09.00 Frukost i Tångahallen.

10.00 -19.00, 21.00 -23.30 Receptionen öppen.

10.30 -14.00 Rideout ”Varaslätten”.

13.00 Baren med viss caféverksamhet öppnar (kanske öppnas den tidigare vid behov).

15.00 Rookierundan.

17.00 - 21.00 Bike show omröstning People’s choice.

17.00 – 18.00 Trubadur på ”verandan”.

19.00 Middag serveras i Tångahallen.

21.00 Livemusik, dans och hålligång till ”Thomas JO”.

00.30 Baren stänger.

01.00 Tångahallen stänger och vi går till sängs, god natt.

Lördag:

07.30 - 08.45 Frukost i Tångahallen.

09.00 Årsmöte i Tångahallen.

10.00 -19.00, 21.00 -23.30 Receptionen öppen.

10.30 - 14.00  Rideout ”Sjuhäradsbygden”.

13.00 Baren med viss caféverksamhet öppnar (kanske öppnas den tidigare vid behov).

14.30 Sillygames.

15.30  Musikquizz.

16.30 Musik på ”Verandan” till ”Larz-Jonaz”.

19.00  Middag serveras i Tångahallen.

20.00 Prisutdelningar, dragning lotteri osv..

21.00 Musik, tjo och ståhej.

00.30 Baren stänger.

01.00 Tångahallen stänger och det är dags att sova.

Söndag:

07.00-09.00 Frukost i Tångahallen.

Städning och nedmontering av träffplatsen.

Dags för sorgligt avsked och transport hemåt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla medlemmar bjuds härmed in till årsmöte på Tånga Hed.

Mötet startar kl 09.00 på Lördagen 2/7.

 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2022

President/Ordförande på ett år:

Nyval av Pia Åström, #7090

 

Kassör på 2 år:

Omval av Susanne Hellfalk, #9687

 

Ledamöter på 2 år:

Omval av Bosse Johansson, #2448

Omval av Ali Nafar, #9528

Nyval av Michael Zachrisson, # 2311

 

Ledamöter på 1 år:

Nyval av Daniel Knast, #10820

 

Revisorer på 1 år:

Omval av Rune Sandström, 1639

Omval av Dennis Andersson, #10865 

 

Revisorsuppleant på 1 år:

Maria Knast, #10821 

 

Ledamöter med ytterligare 1 år på sitt mandat:

Erik Baeksgaard, #8551

Klas Nilsson, #1245

Kicki Essman, #7513

 

Nominerade 2022:

President:

Pia Åström, #7090

Kassör:

Susanne Hellfalk;#9687

Ledamöter:

Bosse Johansson, #2448

Ali Nafar, #9528

Michael Zachrisson, #2311

Daniel Knast,#10820

Roger Persson, #10425

Dennis Andersson, #10865

Klas Mårdh, #9238

 

Nominerade Revisorer:

Rune Sandström, #1639

Dennis Andersson, #10865

Maria Knast, #10821

 

Mvh Valberedningen

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners