Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Mål och syfte:

Vulcan Riders Sweden (VRS) är en fristående intresseorganisation för ägare och brukare av Kawasakis customhojar inom Vulcankoncepet.

Av stadgarna framgår att VRS skall arbeta för att:

  • bidra till att det skapas möjligheter för Vulcan-entusiaster att träffas under trevliga och avspända former
  • stödja motorcykelåkande i allmänhet, och Vulcan-åkande i synnerhet
  • samla in och via hemsidan vidarebefordra information som bedöms vara av intresse och vikt för medlemmarna
  • skapa en positiv image kring VRS

Stadgarna är skrivna så att uppbörd av medlemsavgifter och övriga intäktsskapande verksamheter skall kunna bedrivas inom ramen för VRS.

Även om denna möjlighet finns, så är det styrelses nuvarande uppfattning att vi, så länge som möjligt, skall undvika att uttaxera medlemsavgifter, eftersom detta drar med sig ökade krav på omfattande administrationen. Alltså kommer det mesta i verksamheten att bedrivas på idéell basis så långt det går. För att täcka de oundvikliga kostnader som uppstår i allt större omfattning, har vi vissa intäkter genom de bidrag vi lyckats förhandla fram med våra sponsorer.

Styrelsens viktigaste uppgift är att verka för en effektiv informationsspridning och aktivitetsinitiering. Via regionala kontaktpersoner skall enskilda medlemmar uppmuntras att skapa lokala medlemsaktiviteter.

Läs mer om verksamheten och aktiviteterna på de övriga sidorna. Vi strävar efter att ständigt hålla hemsidan uppdaterad, gör den till Din startsida på nätet.

Vulcan Riders Swedens logotyp är ett registrerat varumärke och får endast användas med tillstånd!

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners