Skriv ut

Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Mål och syfte:

Vulcan Riders Sweden (VRS) är en fristående intresseorganisation för ägare och brukare av Kawasakis customhojar inom Vulcankoncepet.

Av stadgarna framgår att VRS skall arbeta för att:

Stadgarna är skrivna så att uppbörd av medlemsavgifter och övriga intäktsskapande verksamheter skall kunna bedrivas inom ramen för VRS.

Även om denna möjlighet finns, så är det styrelses nuvarande uppfattning att vi, så länge som möjligt, skall undvika att uttaxera medlemsavgifter, eftersom detta drar med sig ökade krav på omfattande administrationen. Alltså kommer det mesta i verksamheten att bedrivas på idéell basis så långt det går. För att täcka de oundvikliga kostnader som uppstår i allt större omfattning, har vi vissa intäkter genom de bidrag vi lyckats förhandla fram med våra sponsorer.

Styrelsens viktigaste uppgift är att verka för en effektiv informationsspridning och aktivitetsinitiering. Via regionala kontaktpersoner skall enskilda medlemmar uppmuntras att skapa lokala medlemsaktiviteter.

Läs mer om verksamheten och aktiviteterna på de övriga sidorna. Vi strävar efter att ständigt hålla hemsidan uppdaterad, gör den till Din startsida på nätet.

Vulcan Riders Swedens logotyp är ett registrerat varumärke och får endast användas med tillstånd!