Artikelindex

 

Liten lathund för nya och aktiva medlemmar i Vulcan Riders Sweden

En förening är aldrig mer aktiv eller roligare än sina medlemmar. Helt säkert har du både tips och tankar på hur man skulle kunna skapa fler och bättre aktiviteter. Det är därför vi har skrivit den här lilla ”manualen”. VRS är numera en väldigt stor förening och vår förhoppning är att denna genomgång skall spara dig tid, arbete samt ge dig nya idéer.

Michael Moberg
President i Vulcan Riders Sweden


 

Hur vi är organiserade?

Vulcan Riders Sweden är ett självstyrande nationellt chapter av Vulcan Riders Association, en världsomspännande organisation för brukare av Kawasaki Vulcan motorcyklar. Vi är en decentraliserad förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsens roll är att samordna arbetet på riksnivå, att arrangera ett antal aktiviteter för hela landet, hålla i internationella kontakter med systerföreningar och att ha det ekonomiska ansvaret samt kontrollen över verksamheten. Till sin hjälp har styrelsen ett antal funktionärer som på delegation arbetar med de saker som är gemensamma för hela VRS, som t.ex. vår webbsajt, klubbshoppen, vår tekniksupport, våra träffcoacher etc. Centrum för allt detta är vår webbplats där vi kan kontakta varandra, umgås, och inte minst få tips och idéer. Vulcan Riders Sweden har alltså ingen lokal där vi möts utan vi ses på träffar och rallyn.

I stort sett alla aktiviteter sker ute i våra regioner! Regionen leds av en Regionansvarig (RA) som förordnas av styrelsen. RA:s uppdrag är att samordna och ta initiativ till verksamheten i en specifik region. I många fall är detta uppdrag så pass omfattande att RA i sin tur förordnat ett antal Distriktsansvariga (DA) till hjälp. Dessa funktionärer ser till att föreningen har körningar, träffar och ett program som redovisas i vår aktivitetsplan, ”träffkalendern”, och publiceras på webbsajten inför varje säsong. Alla körningar och aktiviteter som sker i vårt namn, använder våra logotyper etc, skall vara godkända av de regionala funktionärerna. Det där låter förmodligen både krångligare och mer formellt än vad det är i praktiken, mer om detta senare. Under ett år står Vulcan Riders Sweden för ungefär 200 arrangemang runtom i Sverige. Till detta kommer alla spontana åk och träffar som sker under året till vilka vi bjuds in via VRS forum.


 

Varför är det fel att kalla Vulcan Riders Sweden för en MC-klubb?

I Sverige görs det formellt sett väldigt lite skillnad mellan att vara en klubb och en ideell förening. Många menar att begreppen är närmast synonyma. När det gäller den subkultur som omger motorcyklar, både nationellt och internationellt är markeringen att vi är en märkesförening faktiskt inte helt oviktig. Vulcan Riders Association heter just association av en bestämd anledning. Internationellt skiljer man på minst två olika organisationsformer i hojvärlden.

 • En MC-klubb är oftast organiserad som en mindre nära kamratkrets av åkare, som du endast kan gå med i om du accepterats som provmedlem under en längre tid. Under denna tid får du inte bära klubbens ryggmärke och det är först när klubbens medlemmar tycker att du är mogen, som du upptas till fullt medlemskap. Bland MC-klubbarna är det vanligt med tredelade ryggmärken. Mer om detta kan du läsa längre ner i dokumentet, då detta får konsekvenser för hur vi skall bära våra märken.
 • En Association är nästan alltid en större organisation, typ en märkesförening eller liknande. En sådan grupp fungerar inte som en klubb och medlemskapet är öppet för alla som uppfyller medlemsvillkoren och delar föreningens värdegrunder. Den direkta översättningen av engelskans association till svenska är just förening.

Det är denna senare definition som stämmer in på Vulcan Riders Association och därmed på Chapter 46 i organisationen, Vulcan Riders Sweden! Mot bakgrund av detta beslutade vårt årsmöte att göra distinktionen att Vulcan Riders Sweden är en förening och inte en klubb för ett antal år sedan. Vulcan Riders Sweden är öppen för alla brukare av Kawasaki Vulcans och bland våra medlemmar finns både sådana som också åker i MC-klubbar och sådana som bara är med i VRS.


 

Vulcan Riders Swedens webbsajt

Som medlem har du tillgång till två tjänster som kräver ytterligare anmälan/registrering. Det är Galleriet för våra foton och Forumet, vår klubbstuga där vi kan diskutera olika saker. Både Galleriet och Forumet är publikt – det vill säga att alla som vill kan läsa och titta på bilder. Tänk på detta när du som medlem publicerar material!

Webbsajten är vårt ansikte utåt. Vill du kunna skriva i Forumet och ladda upp bilder till Galleriet måste du alltså registrera dig. I och med att du registrerar dig i Forumet, får du också ett konto i Galleriet med samma användarnamn och lösenord och kan ladda upp bilder. Vi har krav på att användarna skall gå att känna igen.

Användarnamnet bör alltså vara namn och medlemsnummer, såhär: stefan3871.

Tänk också på följande:

 • Forumet har ämnesgrupper – du skriver dina inlägg under rätt rubrik.
 • Håll dig till ämnet – ämnesgrupperna modereras, dina ilägg kan annars tas bort.
 • Håll stilen – e-meddelanden är världens sämsta sätt att gräla eller att envetet hävda sin ståndpunkt. Prestigelöshet, humor och saklighet skapar en god atmosfär i Forumet.
 • Religion och politik i alla former är bannlyst från forumet!
 • RA/DA har till uppgift att se till att all information som rör VRS i en region blir synlig på VRS-webben. Till hjälp för detta finns VRS Webbgrupp.
 • Moderatorerna har styrelsens uppdrag att ingripa i urspårade diskussioner utan vidare förklaringar, liksom att ej godkänna otillåtna användarnamn eller att avstänga användare efter dåligt uppträdande i Forumet.

 

Hur fungerar Vulcan Riders Swedens Facebookgrupp?

Styrelsen i Vulcan Riders Sweden har beslutat att enda platsen för medemsinformation skall vara på www.vulcanriders-sweden.org. Detta beror på att all information, som inbjudningar, kalender och nyheter skall vara tillgänglig för alla medlemmar på ett och samma ställe och att den skall vara enkelt tillgänglig utan krav på påloggning, konton eller abonnemangskostnader utöver den vanliga internetuppkopplingen. Ytterst är detta en medlems- och demokratifråga. Det innebär bland annat att:

 • det bara är på Vulcan Riders Swedens hemsida och forum som du finner officiell VRS-info.
 • eventuella andra platser på nätet som uppger sig representera Vulcan Riders Sweden inte gör det och att dessa platser drivs i strid med styrelsens informationspolicy.
 • det på hemsidan finns en länkförteckning över officiella internationella webbtjänster inom Vulcan Riders Association. Klicka på ”VRA internationellt” upptill på vår startsida.

Sedan finns ju verkligheten också att ta hänsyn till – och efter många medlemsförfrågningar och dessutom, att det ändå uppstod sidor som både utgav sig för att vara VRS och använde vår logga, beslutade styrelsen att inrätta en facebookgrupp, vilket gjordes den 23 april 2014. Det är i denna grupp inget krav på att vara medlem i VRS och den modereras inte i någon större utsträckning. Den information eller de synpunkter du finner där är alltså inte med nödvändighet VRS officiella ståndpunkt. Sök alltid vidare till det vi lägger ut via vår officiella hemsida!


 

Medlemsservice och medlemsregistret 

Från och med 2013 sköter medlemmarna själva att uppgifterna i medlemsregistret är uppdaterade och aktuella. Den enskilde medlemmen kan själv byta uppgifter om hoj, adress, Vulcan Aid o s v.

Medlem skapar själv en inloggning till medlemsregistret på https://members.vulcanriders-sweden.org/Home/

Två uppgifter kan man som medlem inte ändra själv, medlemsnummer och e-postadress. Eftersom den senare är ett medlemsvillkor, är det viktigt att ändrad e-postadress meddelas så fort dom möjligt per e-post till !

En icke fungerande e-post kan leda till att du stryks som medlem!

Medlemsservice existerar endast via vår webbsajt. Enda sättet att gå med i VRS är via webbsajten, enda sättet att komma i kontakt med våra funktionärer är via webbsajten (förutom naturligtvis när man ses på körningarna – fast då kommer du ändå att bli hänvisad till webbsajten i medlemsärenden).

Det enda undantaget är ditt medlemskort! Medlemskort finns hos våra funktionärer och det är när du träffar dem som du kan få ditt medlemskort. Det gör du naturligtvis enklast på körningar, träffar och rallyn.

Vår mycket uppskattade tekniska support för våra vulcanhojar sker i Forumet. För att kunna skriva där måste du, som sagt, registrera dig som användare. Våra teknikansvariga brukar kunna svara på det mesta och dessutom gör de det oftast snabbt.

När du värvar medlemmar – vilket vi naturligtvis hoppas att du gör, skall du alltså hänvisa till hemsidan www.vulcanriders-sweden.org! Att skicka in en medlemsansökan över nätet är alltså det enda sättet att gå med i VRS. Detta förfarande har vi, för att vår medlemsansvarige skall ha det någorlunda hanterbart. Av samma skäl uppdateras medlemsdatabasen endast en gång per månad. Hamnar man olyckligt i kalendern kan det alltså ta en månad innan man får sitt medlemskap. Det hjälper inte att klaga på det. Så är det bara. Vi är, som sagt, en mycket stor förening. Det finns visitkort som du kan lämna till intresserade. Dessa finns hos våra funktionärer – be om ett par. Det är alltid bra att ha några i plånboken om du träffar en vulcanägare som ser ”hemlös” ut


 

Att ta initiativ till en VRS-körning

Om du som medlem har bra idéer eller vill ordna körningar i Vulcan Riders namn, skall du alltså vända dig till den Regionansvarige och stämma av läget. Det skall du göra av två skäl. För det första vet RA om det finns andra saker planerade som kanske krockar, för det andra finns det erfarenheter som du kan få ta del av. Du har också möjlighet att få hjälp av RA/DA med din körning rent praktiskt. Återigen – det är alltså RA som ansvarar för Vulcan Riders verksamhet i en region! Det finns en hel del goda exempel på när enskilda medlemmar har dragit igång t ex en veckokörning och suttit och gnölat vecka efter vecka med enstaka deltagare, för att såsmåningom få fart på det hela. Utan sådana initiativ skulle vi stå oss ganska slätt. Tänk på att inte ge upp. Det tar ett tag innan folk hittar nya aktiviteter och hinner ändra i sina kalendrar.

Många av våra körningar är inte egentligen officiella VRS-åk. Ofta lägger medlemmar bara ut en blänkare på vårt Forum och inbjuder till en kompiskörning. Detta är inte att betrakta som officiella VRS-körningar och är därför inte något som man måste meddela RA. Att ändå skicka en e-post till RA, som information kan vara en god idé! Se ovan!


 

Saker som kostar pengar

Mer ambitiösa arrangemang kostar pengar. Det handlar om stugor, camping, mat etc. Merparten av de träffar och större rallyn med övernattningar som anordnas av VRS är anordnade regionalt. Skulle du vilja dra igång en träff har VRS centrala resurser till din hjälp. Viktigast här är våra träffcoacher. Dessa kommer du i kontakt med via vår styrelse. Stäm alltid av med RA, så du har klartecken på tid och plats.

Vill du anordna en träff skall du alltid göra en budget! En träff skall alltid vara självfinansierad med sponsorer, träff- och kortegeavgifter etc. och VRS sanktionerar aldrigeller ger klartecken till en träff som är underfinansierad. Först när du presterar en realistisk budget kommer du att få klartecken och stöd. Det är alltid styrelsen som godkänner denna budget och därmed träffen som en VRS-träff. När det gäller ekonomiska garantier, kan VRS ge ekonomisk garanti till en träff om man inkommit med en budget och träffbeskrivning, som styrelsen kan godkänna som genomförbar och realistisk.Naturligtvis får du också marknadsföringsstöd via webbsajten, stöd med anmälningsförfaranden och liknande. VRS förfogar också över två släp med saker som kan behövas på en träff; partytält, grill etc. Samma sak gäller för övrigt som för körningarna: Det börjar ofta smått och växer över tid. VRS arrangemang är alltid icke-kommersiella i så måtto, att de inte syftar till att ge någon vinst. Skulle en träff ge ett överskott, går dessa pengar till VRS centralt och används till andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst vår Riksträff och våra montrar på MC-Mässor varje år, är arrangemang som drar stora kostnader.

Om du som arrangör av en VRS-aktivitet blir erbjuden fria måltider, övernattingar, biljetter eller vad det nu kan vara av en näringsidkare, för att du kommer och gästar democh tar dit en stor grupp, skall ovillkorligen dessa rabatter tillfalla samtliga deltagare i aktiviteten t ex i form av att du förhandlar fram ett bättre pris! Vi bedriver en ideell verksamhet och det är både oetiskt och emot VRS policy att ta emot fördelar för egen del när övriga medlemmar betalar för sig. Som ansvarig för en aktivitet eller som funktionär har du alltså aldrig rätt att ta emot ersättning annat än av styrelsen i Vulcan Riders Sweden!


 

Mer om sådant som kostar pengar – att tillverka saker till försäljning

Ibland får man en god idé till sig själv och till sin hoj och många medlemmar är duktiga både med verktyg och datorer. Det är helt OK att försälja saker som du har tillverkat via vårt Forum. Vi har en speciell area för detta i Forumet. som vi kallar för Marknaden. Här kan du presentera ditt alster och erbjuda andra att få köpa det av dig via vårt Forum. Vulcan Riders Sweden har ingen synpunkt på detta under förutsättning att följande gäller:

 • Du får inte använda Vulcan Riders Swedens logga utan styrelsens uttryckliga medgivande.
 • Du får inte konkurrera med varorna i våra klubbshopar, som är en viktig del av vår finansiering.
 • Du får bara göra en ringa vinst på försäljningen utöver att täcka dina omkostnader.
 • Du får inte tillverka saker som kan associera till Vulcan Riders Sweden, om det på något sätt kan anses vara i konflikt med föreningens värdegrunder!

Det här låter förmodligen värre än vad det är. Är du osäker kan du inledningsvis ta kontakt med styrelsen och presentera din idé, VRS är i princip positiva till nya förslag och idéer. Vulcan Riders Swedens styrelse träffar ibland avtal med medlemmar som tillverkar och försäljer varor och tjänster till våra medlemmar via webben och på våra träffar. Dessa avtal är individuella. Exempel är de medlemmar som t ex syr upp och broderar våra namntags eller utför custommålning på läder eller gör tatueringsoriginal etc.


 

Bli funktionär i VRS?

Många erbjuder sig att hjälpa till. Alla funktionärer i VRS arbetar helt ideellt utan arvoden eller ersättningar! Som alla föreningar är vi naturligtvis beroende av våra eldsjälar. Hur vet man att man är en sådan då? Oftast vet man inte det. Våra funktionärer rekryteras bland folk som oftast är med, folk som jobbar för föreningen i olika sammanhang och som gör det med uthållighet. Tycker du att det skulle vara fräckt att få en namntag med DA på, eller ser på ett funktionärsskap som en grej med status, är du förmodligen fel person. VRS är inte bara en hojförening, vi är också en demokratisk förening som predikar jämställdhet och allas lika värde. VRS tenderar alltså att ge makten till dem som inte vill ha den. Vi tror att demokratin mår bäst av det – så är det sagt.


 

Regionansvarig / Distriktsansvarig (RA/DA)

Styrelsen tillsätter Regionsansvarig (RA) som agerar på styrelsens uppdrag.

 • RA leder regionens arbete under eget ansvar inom regionen och är ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt.
 • RA utser lämpligt antal Distriktsansvariga (DA) inom regionen beroende på mängden medlemmar, avstånd med mera.
 • RA/DA sammanställer alla större körningar inom regionen på hösten före nästa års säsong.
 • RA/DA verkar för en positiv anda i VRS genom att bl. a uppmärksamma nya medlemmar och informera hur man bedriver verksamheten.
 • RA/DA ansvarar även för att stävja okamratlighet, mobbing och andra motsättningar mellan medlemmar.
 • DA:s primära roll är att anordna och delta i körningar som ordnas i regionen.

Hur RA fördelar arbetet i en region kan variera, beroende på regionens storlek, antal funktionärer och naturligtvis på antalet medlemmar som deltar i aktiviteterna.


 

Om det där med ryggmärken på västar och märken i största allmänhet ...

Vucan Riders Sweden är alltså inte en ”bikerklubb” utan en märkesförening för brukare av Kawasaki Vulcans. Vi ingår inte i någon av de organisationsmodeller som finns för klubbar inom ”bikerkulturen” och vi använder inte oss av ryggmärken enligt den internationella tredelade modellen! Dessa tredelade ryggmärken kan se lite olika ut men oftast består det tredelade märket av klubbens namn i en båge upptill, geografisk tillhörighet i en båge nertill och en patch med MC placerat till höger. En logga pryder vanligen tomrummet i mitten.

Som medlem i Vulcan Riders Sweden skall du alltså inte sätta dina märken och brodyrer på ett sådant sätt på ryggen att det på något sätt kan förväxlas med ett tredelat ryggmärke!

 • Vulcan Riders Swedens logotype är mönsterskyddad och får inte användas annat än på bröstet!
 • Vulcan Riders Association har ett stort broderat märke. VRS accepterar att detta får användas som ryggmärke, eftersom vi är en del av Vulcan Riders Association, men du skall vara noga med att inte placera detta tillsammans med andra märken så det kan missuppfattas som ett tredelat ryggmärke. Märket säljs inte i Sverige av Vulcan Riders Sweden, men finns internationellt inom organisationen.
 • Vingen som finns som brodyr, är fri att använda av den som så önskar och kan beställas i olika storlekar i vår klubbshop. Många har valt att istället ha denna på ryggen av sin mc-väst.

 

Disciplinära åtgärder och uteslutningar ...

Det är naturligtvis så, att en så stor förening som Vulcan Riders Sweden ibland – om än väldigt sällan – drabbas av konflikter mellan medlemmar eller mellan medlemmar och våra funktionärer. Om detta händer är det viktigt att styrelsen får information så snabbt som möjligt, så den kan utreda vad som skett och försöka lösa eller åtgärda den uppkomna situationen. Dettaär ingenting som sker inför öppen ridå, utan en sak mellan de inblandade parterna och styrelsen. Det är alltid en mycket grannlaga process, som ofta kan ta tid. Vi ber våra medlemmar att ha det tålamod och det förtroende för styrelsens arbete som krävs. Det är alltid mycket olyckligt för de inblandade och det finns ingen anledning att försvåra situationen med offentliga diskussioner, när väl problemet är känt. I mycket sällsynta fall kan konflikter leda till uteslutning i föreningen eller att en funktionär byts ut.

Som medlem är du skyldig att:

 • Ha del i en vulcanhoj och en fungerande e-postadress. Det är i princip de enda kriterierna som krävs för medlemskap i Vulcan Riders Sweden.
 • Alltid meddela medlemsansvarig om ändrad e-postadress. Detta görs genom att du skickar e-post till . Hjälpa oss att ha ett uppdaterat medlemsregister. Felaktiga uppgifter kan leda till att du stryks som medlem i Vulcan Riders Sweden!
 • Läsa föreningens stadgar, (http://www.vulcanriders-sweden.org/stadgar/stadgar2013.pdf) så du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem!

 

Ja – det var väl det viktigaste... Resten kommer du väl på allteftersom ...

Välkommen till ett glatt, prestigelöst och roligt gäng med världens bästa intresse; våra vulcanhojar!

 

Denna text är skriven på uppdrag av Vulcan Riders Swedens styrelse
och underhålles/uppdateras av informationsansvarig / Webmaster.
© Vulcan Riders Sweden – får endast publiceras via www.vulcanriders-sweden.org
Senaste bearbetning 2018-10-13.

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

 • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
 • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
  Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners