Artikelindex

 

Att ta initiativ till en VRS-körning

Om du som medlem har bra idéer eller vill ordna körningar i Vulcan Riders namn, skall du alltså vända dig till den Regionansvarige och stämma av läget. Det skall du göra av två skäl. För det första vet RA om det finns andra saker planerade som kanske krockar, för det andra finns det erfarenheter som du kan få ta del av. Du har också möjlighet att få hjälp av RA/DA med din körning rent praktiskt. Återigen – det är alltså RA som ansvarar för Vulcan Riders verksamhet i en region! Det finns en hel del goda exempel på när enskilda medlemmar har dragit igång t ex en veckokörning och suttit och gnölat vecka efter vecka med enstaka deltagare, för att såsmåningom få fart på det hela. Utan sådana initiativ skulle vi stå oss ganska slätt. Tänk på att inte ge upp. Det tar ett tag innan folk hittar nya aktiviteter och hinner ändra i sina kalendrar.

Många av våra körningar är inte egentligen officiella VRS-åk. Ofta lägger medlemmar bara ut en blänkare på vårt Forum och inbjuder till en kompiskörning. Detta är inte att betrakta som officiella VRS-körningar och är därför inte något som man måste meddela RA. Att ändå skicka en e-post till RA, som information kan vara en god idé! Se ovan!


 

Saker som kostar pengar

Mer ambitiösa arrangemang kostar pengar. Det handlar om stugor, camping, mat etc. Merparten av de träffar och större rallyn med övernattningar som anordnas av VRS är anordnade regionalt. Skulle du vilja dra igång en träff har VRS centrala resurser till din hjälp. Viktigast här är våra träffcoacher. Dessa kommer du i kontakt med via vår styrelse. Stäm alltid av med RA, så du har klartecken på tid och plats.

Vill du anordna en träff skall du alltid göra en budget! En träff skall alltid vara självfinansierad med sponsorer, träff- och kortegeavgifter etc. och VRS sanktionerar aldrigeller ger klartecken till en träff som är underfinansierad. Först när du presterar en realistisk budget kommer du att få klartecken och stöd. Det är alltid styrelsen som godkänner denna budget och därmed träffen som en VRS-träff. När det gäller ekonomiska garantier, kan VRS ge ekonomisk garanti till en träff om man inkommit med en budget och träffbeskrivning, som styrelsen kan godkänna som genomförbar och realistisk.Naturligtvis får du också marknadsföringsstöd via webbsajten, stöd med anmälningsförfaranden och liknande. VRS förfogar också över två släp med saker som kan behövas på en träff; partytält, grill etc. Samma sak gäller för övrigt som för körningarna: Det börjar ofta smått och växer över tid. VRS arrangemang är alltid icke-kommersiella i så måtto, att de inte syftar till att ge någon vinst. Skulle en träff ge ett överskott, går dessa pengar till VRS centralt och används till andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst vår Riksträff och våra montrar på MC-Mässor varje år, är arrangemang som drar stora kostnader.

Om du som arrangör av en VRS-aktivitet blir erbjuden fria måltider, övernattingar, biljetter eller vad det nu kan vara av en näringsidkare, för att du kommer och gästar democh tar dit en stor grupp, skall ovillkorligen dessa rabatter tillfalla samtliga deltagare i aktiviteten t ex i form av att du förhandlar fram ett bättre pris! Vi bedriver en ideell verksamhet och det är både oetiskt och emot VRS policy att ta emot fördelar för egen del när övriga medlemmar betalar för sig. Som ansvarig för en aktivitet eller som funktionär har du alltså aldrig rätt att ta emot ersättning annat än av styrelsen i Vulcan Riders Sweden!


 

Mer om sådant som kostar pengar – att tillverka saker till försäljning

Ibland får man en god idé till sig själv och till sin hoj och många medlemmar är duktiga både med verktyg och datorer. Det är helt OK att försälja saker som du har tillverkat via vårt Forum. Vi har en speciell area för detta i Forumet. som vi kallar för Marknaden. Här kan du presentera ditt alster och erbjuda andra att få köpa det av dig via vårt Forum. Vulcan Riders Sweden har ingen synpunkt på detta under förutsättning att följande gäller:

  • Du får inte använda Vulcan Riders Swedens logga utan styrelsens uttryckliga medgivande.
  • Du får inte konkurrera med varorna i våra klubbshopar, som är en viktig del av vår finansiering.
  • Du får bara göra en ringa vinst på försäljningen utöver att täcka dina omkostnader.
  • Du får inte tillverka saker som kan associera till Vulcan Riders Sweden, om det på något sätt kan anses vara i konflikt med föreningens värdegrunder!

Det här låter förmodligen värre än vad det är. Är du osäker kan du inledningsvis ta kontakt med styrelsen och presentera din idé, VRS är i princip positiva till nya förslag och idéer. Vulcan Riders Swedens styrelse träffar ibland avtal med medlemmar som tillverkar och försäljer varor och tjänster till våra medlemmar via webben och på våra träffar. Dessa avtal är individuella. Exempel är de medlemmar som t ex syr upp och broderar våra namntags eller utför custommålning på läder eller gör tatueringsoriginal etc.


 

Bli funktionär i VRS?

Många erbjuder sig att hjälpa till. Alla funktionärer i VRS arbetar helt ideellt utan arvoden eller ersättningar! Som alla föreningar är vi naturligtvis beroende av våra eldsjälar. Hur vet man att man är en sådan då? Oftast vet man inte det. Våra funktionärer rekryteras bland folk som oftast är med, folk som jobbar för föreningen i olika sammanhang och som gör det med uthållighet. Tycker du att det skulle vara fräckt att få en namntag med DA på, eller ser på ett funktionärsskap som en grej med status, är du förmodligen fel person. VRS är inte bara en hojförening, vi är också en demokratisk förening som predikar jämställdhet och allas lika värde. VRS tenderar alltså att ge makten till dem som inte vill ha den. Vi tror att demokratin mår bäst av det – så är det sagt.

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners