Artikelindex

 

Regionansvarig / Distriktsansvarig (RA/DA)

Styrelsen tillsätter Regionsansvarig (RA) som agerar på styrelsens uppdrag.

 • RA leder regionens arbete under eget ansvar inom regionen och är ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt.
 • RA utser lämpligt antal Distriktsansvariga (DA) inom regionen beroende på mängden medlemmar, avstånd med mera.
 • RA/DA sammanställer alla större körningar inom regionen på hösten före nästa års säsong.
 • RA/DA verkar för en positiv anda i VRS genom att bl. a uppmärksamma nya medlemmar och informera hur man bedriver verksamheten.
 • RA/DA ansvarar även för att stävja okamratlighet, mobbing och andra motsättningar mellan medlemmar.
 • DA:s primära roll är att anordna och delta i körningar som ordnas i regionen.

Hur RA fördelar arbetet i en region kan variera, beroende på regionens storlek, antal funktionärer och naturligtvis på antalet medlemmar som deltar i aktiviteterna.


 

Om det där med ryggmärken på västar och märken i största allmänhet ...

Vucan Riders Sweden är alltså inte en ”bikerklubb” utan en märkesförening för brukare av Kawasaki Vulcans. Vi ingår inte i någon av de organisationsmodeller som finns för klubbar inom ”bikerkulturen” och vi använder inte oss av ryggmärken enligt den internationella tredelade modellen! Dessa tredelade ryggmärken kan se lite olika ut men oftast består det tredelade märket av klubbens namn i en båge upptill, geografisk tillhörighet i en båge nertill och en patch med MC placerat till höger. En logga pryder vanligen tomrummet i mitten.

Som medlem i Vulcan Riders Sweden skall du alltså inte sätta dina märken och brodyrer på ett sådant sätt på ryggen att det på något sätt kan förväxlas med ett tredelat ryggmärke!

 • Vulcan Riders Swedens logotype är mönsterskyddad och får inte användas annat än på bröstet!
 • Vulcan Riders Association har ett stort broderat märke. VRS accepterar att detta får användas som ryggmärke, eftersom vi är en del av Vulcan Riders Association, men du skall vara noga med att inte placera detta tillsammans med andra märken så det kan missuppfattas som ett tredelat ryggmärke. Märket säljs inte i Sverige av Vulcan Riders Sweden, men finns internationellt inom organisationen.
 • Vingen som finns som brodyr, är fri att använda av den som så önskar och kan beställas i olika storlekar i vår klubbshop. Många har valt att istället ha denna på ryggen av sin mc-väst.

 

Disciplinära åtgärder och uteslutningar ...

Det är naturligtvis så, att en så stor förening som Vulcan Riders Sweden ibland – om än väldigt sällan – drabbas av konflikter mellan medlemmar eller mellan medlemmar och våra funktionärer. Om detta händer är det viktigt att styrelsen får information så snabbt som möjligt, så den kan utreda vad som skett och försöka lösa eller åtgärda den uppkomna situationen. Dettaär ingenting som sker inför öppen ridå, utan en sak mellan de inblandade parterna och styrelsen. Det är alltid en mycket grannlaga process, som ofta kan ta tid. Vi ber våra medlemmar att ha det tålamod och det förtroende för styrelsens arbete som krävs. Det är alltid mycket olyckligt för de inblandade och det finns ingen anledning att försvåra situationen med offentliga diskussioner, när väl problemet är känt. I mycket sällsynta fall kan konflikter leda till uteslutning i föreningen eller att en funktionär byts ut.

Som medlem är du skyldig att:

 • Ha del i en vulcanhoj och en fungerande e-postadress. Det är i princip de enda kriterierna som krävs för medlemskap i Vulcan Riders Sweden.
 • Alltid meddela medlemsansvarig om ändrad e-postadress. Detta görs genom att du skickar e-post till . Hjälpa oss att ha ett uppdaterat medlemsregister. Felaktiga uppgifter kan leda till att du stryks som medlem i Vulcan Riders Sweden!
 • Läsa föreningens stadgar, (http://www.vulcanriders-sweden.org/stadgar/stadgar2013.pdf) så du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem!

 

Ja – det var väl det viktigaste... Resten kommer du väl på allteftersom ...

Välkommen till ett glatt, prestigelöst och roligt gäng med världens bästa intresse; våra vulcanhojar!

 

Denna text är skriven på uppdrag av Vulcan Riders Swedens styrelse
och underhålles/uppdateras av informationsansvarig / Webmaster.
© Vulcan Riders Sweden – får endast publiceras via www.vulcanriders-sweden.org
Senaste bearbetning 2018-10-13.

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

 • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
 • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
  Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners