Våra stadgar är det ramverk som styr hur medlemmar, styrelse och funktionärer skall agera.
Det är varje medlems skyldighet att ta del av stadgarna.

De nu gällande stadgarna antogs:

På Vulcan Riders Swedens årsmöte, 2 juli 2011, på Tånga Hed
Gruppen som på årsmötets uppdrag arbetade fram stadgeförslaget lämnade också en beskrivning över stadgeförändringarna och dess bakgrunder. Denna kan du läsa här (pdf)

Dessa har reviderats:

Årsmötet 2013, beslöt enhälligt att revidera stadgarna med avseende på styrelsens sammansättning.
Antalet ledamöter utökades med en till nio stycken och samtidigt avskaffades suppleanterna, vilket innebär att samtliga nio styrelsemedlemmar är ledamöter från och med verksamhetsåret 2014/15.

Årsmötet 2015, antog valberedningens motion - Tiden för att lämna förslag till valberedningen, på ledamöter, begränsas.
Denna ändring är införd som ny punkt i paragraf 9, §9.3.

Årsmötet 2017, antog styrelsens förslag till tre stadgeändringar:

  • Förändrat förfarande i valet av föreningens kassör (årsmötet väljer framöver kassören, till skillnad från tidigare då styrelsen utsåg denne vid konstituerande möte).
  • En omformulering kring ägande/brukande av motorcykeln (det kan finnas olika anledningar till att man inte själv kan äga sin motorcykel).
  • En omformulering av vilka modeller som berättigar till medlemskap (till en mer allmän formulering som täcker all modeller, både gamla och eventuella nya).

Årsmötet 2018, antog styrelsens förslag till stadgeändring: $ 9 Årsmöte, första stycket första meningen lyder nu – "Ordinarie årsmöte hålles före utgången av augusti månad".

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners