Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Att vara medlem i VRS innebär att du genast får flera tusen kompisar, får möjlighet att vara med på massor med träffar och planerade eller spontana körningar som arrangeras av våra funktionärer eller andra medlemmar. Du kan få tips och råd i tekniska frågor, resmål, boende - ja i princip allt du kan tänka dig kring hojåkning.

Dessutom får du tillgång till det vi kallar Vulcan Aid. Det är ett stort antal medlemmar som du kan kontakta på din resa när du behöver hjälp. Det kan röra sig om boende, bärgning, verkstad och mycket annat. De finns runt om i hela vårt avlånga land - ja det finns även många runt om i hela Europa.

Var och en som äger en Kawasaki Vulcan hoj och har en fungerande e-postadress kan vara medlem i föreningen. Även make/maka//partner i samma hushåll med egen e-postadress kan vara medlem.

I samband med medlemsansökan godkänner du att vi får lagra dina personuppgifter i vår databas samt att vi får publicera dem på vår webbplats i enlighet med GDPR.

Från och med 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som du inte på förhand,, har samtyckt till. Samma sak gäller för SMS, MMS och automatiska uppringningar. Liknande regler gäller inom hela EU.

Läs vår GDPR-policy

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners