Ansöker du om medlemskap? Klicka här för att hoppa till det avsnittet!

Såhär loggar befintliga medlemmar in på medlemsdatabasen…

 Du hittar medlemsdatabasen på: http://members.vulcanriders-sweden.org

 

Du har två alternativ att logga på systemet:

 • Du kan skapa en engångsinloggning
 • Du kan skapa en permanent inloggning

Båda inloggningarna skapar du genom att fylla i den e-postadress du uppgivit till Vulcan Riders Sweden!

 • Systemet skickar dig omedelbart en e-post med en länk som du kan klicka på och sedan fullföljer du inloggningsaktiveringen genom att följa instruktionerna på skärmen!
 • OBS! Avsändaren av e-posten är . Detta, plus att brevet innehåller en länk, kan göra att det fastnar i ditt spam-filter. Har du inte fått brevet inom några minuter bör du alltså kolla i din skräppostmapp.
 • Bekräftelselänken för inloggning gäller max. en timme.

Det finns ingen tidsbegränsning på hur länge du kan vara inloggad i systemet, men är du inaktiv loggas du ut ur systemet efter 20 minuter

Om du inte är medlem och vill ansöka om medlemskap…

 • Gå till: http://members.vulcanriders-sweden.org/registration
 • Det finns tre alternativ
  • du har egen hoj
  • du åker med någon
  • du bor i utlandet
 • Bor du i utlandet skall du fylla i formuläret du får upp klickar på valet. Vår medlemsansvarige processar dessa ansökningar manuellt, eftersom det kan finnas andra chapters i det land du bor eller regler som påverkar din ansökan.
 • För övrigt är registreringen busenkel. Du behöver den aktuella motorcykelns registreringsnummer, en fungerande e-postadress som är din egen och inte delas med någon. Naturligtvis behöver du dina övriga adressuppgifter. Ditt postnummer kommer att placera dig i en av VRS regioner.
 • Är ni två på samma hoj? Du och din make/maka/partner skall inte dela medlemsnummer utan ha varsitt aven om ni åker på samma hoj. Lämpligen registrerar sig hojägaren först och passageraren sedan. Det är motorcykelns registreringsnummer som kopplar er samman och verifierar en passagerare. Om motorcykelns ägare redan är medlem, fungerar det också att koppla via ägarens medlemsnummer.
 • Systemet skickar dig omedelbart ett e-brev med en länk som du kan klicka på och sedan fullföljer du inloggningsaktiveringen genom att följa instruktionerna på skärmen! Bekräftelselänken i e-brevet är giltig i tre dygn!
 • OBS! Avsändaren av e-posten är . Detta, plus att brevet innehåller en klickbar länk, kan göra att det fastnar i ditt spam-filter. Har du fått brevet inom några minuter bör du alltså kolla i din skräppostmapp.
 • OBS! Det faktum att du lämnar ifrån dig vissa personuppgifter innebär inte att de är tillgängliga för alla. Ingen som inte är inloggad i systemet kan få tag på några uppgifter alls och medlemmarna i VRS kan bara se följande:

 

Synliga uppgifter för andra medlemmar är bara:

 • Namn
 • Medlemanummer
 • Hoj
 • Region
 • E-postadress
 • Postnummer/Postort
 • Telefonnummer visas endast om du har angivit det!

Mitt VRS - vad du kan ändra själv i medlemsregistret...

Du kan ändra:   Du kan inte ändra:
 • Lösenord
 • Mobiltelefonnummer
 • Alternativa telefonnummer
 • Postnummer
 • Gatuadress
 • Smeknamn - ej obligatoriskt
 • Vilken hoj du har - modell + regnr.
 • Ditt engagemang i Vulcan Aid
 
 • Medlemsnummer
 • E-postadress
 • Registerstatus - t.ex.: Funktionär
 • För- och Efternamn
 • Status som medlem - aktiv/ej aktiv
 • Vem du åker med

Dessa funktioner kan bara ändras av systemets administratörer. Den administratör som arbetar med medlemsärenden primärt är vår medlemsansvarige!

Ditt medlemsnummer och din e-post är de båda registerposter som används för att verifie dig systemet. Har du inte koll på vilket medlemsnummer du har eller om du har bytt e-postadress, skall du alltid meddela via e-post! Han kommer att hjälpa dig tillrätta.

Sök i medlemsregistret och skapa urval och listor...

Beroende på vilken status du har i systemet kan du söka och skapa listor. Den överväldigande majoriteten har statusen "member" och kan inte skapa e-postlistor och liknande. Våra funktionärer kan göra mer kvalificerade urval, eftersom de behöver kunna skapa listningar över medlemmar i sin region för att göra utskick om aktiviteter och liknande. Behöver du som medlem en e-postlista skall du vända dig till din ansvarige funktionär. Statusen i systemet reflekterar den roll du har i VRS. Blir du funktionär kommer din status att uppdateras. Vilka som är regionala funktionärer för dig listas längst ner i dina uppgifter i Mitt VRS.

Under fliken medlemmar kan du söka efter olika företeelser i medlemsdatabasen. Du kan söka på hela ord, medlemsnummer, postnummer o s v.

Medlemmar visas med:   Du kan också söka på:
 • namn
 • medlemsnummer
 • e-post
 • ev. smeknamn
 • region
 • motorcykel
 • postnummer och postort
 • angivet telefonnummer om du är med i Vulcan Aid
  eller har godkänt att ditt telefonnummer visas för medlemmarna
 
 • Regioner – en listning över samtliga medlemmar i en specifik region.
 • Hojar – filtrerar fram vilka som har en specifik hojtyp o s v.
 • Funktionärer – vilka som är funktionärer i föreningen och vilken roll de har. Vulcan Aid. 

Systemets tre nivåer för visning - Vulcan Aid är undantaget...

Det är viktigt att du vet vilka uppgifter som visas och inte visas om dig! Systemet arbetar med  tre olika visningsnivåer.

 1. Administratörsnivå – kräver inloggning – alla dina uppgifter kan ses av dem som har denna behörighet. Där ingår alltså möjligheten att se telefonnummer, registreringsnummer och gatuadress.
 2. Medlemsnivå – kräver inloggning – namn, medlemsnummer, postnummer/postort och hojmodell – se bilden ovan. Telefonnummer visas om du valt att göra det i dina inställningar.
 3. Vulcan Aid – kräver ingen inloggning – här listas de uppgifter som är av vikt för ditt engagemang i Vulcan Aid. Det ligger liksom i sakens natur, att medlemmar ”i nöd” skall kunna få tag på hjälp när det behövs ☺.

 

Bilden till vänster visar hur listan för Vulcan Aid ser ut. Du kan skriva ut en PDF direkt från systemet, den är ännu ganska enkelt formaterad, men bättring lovas på sikt.
Du har också möjlighet att ladda hem listan för import i Excel, så du får den i tabellformat och själv kan styra hur du vill ha den utskriven.

Om du vill veta mer om Vulcan Aid och hur du kan bistå till vår ideella assistansservice, skall du läsa på vår hemsida om detta.

Du kan också bli ägare av en stilig Vulcan Aid pin och visa att du ställer upp för dina hojpolare.

Funktionernas accessnivå...

De medlemmar som har funktionärsuppdrag som kräver medlemskontakt för att kalla till och ansvara för aktiviteter, eller som har centrala funktioner för hela föreningen, t ex vissa av webbgruppens funktionärer, kan som tidigare nämnts göra mer i databasen än medlemmarna i allmänhet. Så kan t ex styrelsens medlemmar se hela registret och våra regionala funktionärer kan skapa e-postlistor och utskick till medlemmarna i sin region. Informationsansvarig, webmaster och applikationsansvarig har full systemaccess.

Vår medlemsansvarig kan självfallet ändra i varje enskild medlems konto. Det är också medlemsansvarig som beviljar och avslutar medlemskap och delar ut medlemsnummer. Den service och hjälp du behöver kring ditt medlemskap sköts endast av medlemsansvarig och du meddelar dig alltid via e-post till !

Med jämna mellanrum kommer våra regionansvariga att meddela vilka medlemmar de inte kan nå med sina utskick. Eftersom en fungerande e-postadress är ett medlemsvillkor, avaktiverar medlemsansvarig ditt medlemskap om e-posten inte fungerar.

Du skall alltid meddela vår medlemsansvarige de förändringar som du inte kan ändra själv i medlemsregistret. Detta gör du per e-post till . Du sköter och ansvarar för att uppdatera de uppgifter du kan ändra själv i medlemsdatabasen!

Det är inte svårt och går snabbt att göra!
Vill du ha reda på mer i detalj vad som gäller för ditt medlemskap, skall du läsa våra stadgar.  De finns på vår webbplats, under föreningsinfo. 

Support och hjälp...

Medlemsfrågor och ändring av uppgifter:

Felrapporter och synpunkter:

Övrig support och information:

 


Detta dokument skapades 2013-01-23
Vulcan Riders Sweden, Stefan Adler
Korrektur: Johan Rubarth och Svenne Svensson

 

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

 • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
 • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
  Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners