Styrelsen har delat upp Sverige i 10 regioner, var och en med sin utsedde Regionansvarig (RA).

Regionens geografiska upptagningsområde fastställs av styrelsen. Grunden är vägar, orter och geografi, inte landskapsindelning. Flexibilitet vid gränsytor mellan områden ska iakttagas.

Regionerna är stommen i klubbens verksamhet och vid sidan av en effektiv informationsspridning via nätet, är de regionala och lokala aktiviteterna mycket viktiga. Dessa aktiviteter beskrivs i vår Träffkalender.

Alla aktiviteter är beroende av medlemmarnas engagemang, så kom med idéer och förslag, och hjälp till att få klubben att utvecklas i alla regioner.

RA ...

... har ett ansvar under styrelsen för att ta initiativ till och samordna de lokala och regionala aktiviteter, som genomförs i regionen.

... ansvarar och leder planering och genomförandet av aktiviteter och fungerar också som styrelsens representant.

Till hjälp kan en Regionansvarig förordna ett valfritt antal medhjälpare för olika distrikt i regionen.

DA ...

... hjälper RA med föreningens aktiviteter, oftast genom att ta ansvar för ett mindre distrikt i regionen.


Varje Region har webbsidor med presentation och kontaktinfo av regionens funktionärer, välj önskad region under "Regioner" i menyn ovan.

 

VRS Regioner Norrland Gävle/Dala Västmanland Värmland Stockholm Östergötland Göteborg Skaraborg Småland Gotland Syd En mycket ungefärlig karta över regionuppdelningen i VRS!

Klicka på respektive region i kartan för att komma till presentationssidorna, eller välj region i knappraden till vänster.

 

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners